L'FLS - Research Support neix al 2001 a la Unitat VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Aquest grup, amb una important i creixent activitat de recerca independent, va veure la necessitat de crear una estructura de suport que permetés agilitzar els tràmits i requeriments de les autoritats sanitàries, cada vegada més exigents.

Els primers professionals d'aquesta àrea van ser persones que treballaven fent recerca i que es van formar específicament per a la monitorització d'assaigs clínics. Aquest és, provablement, el nostre principal valor afegit:

Som una CRO (Contract Research Organization) que neix de la clínica i està al servei de la recerca clínica.

Això es fa palès en la flexibilitat, la proximitat a l'investigador i l'ús d'un mateix llenguatge.

A mida que el nombre d'estudis ha anat creixent, l'equip de la CRO també ha anat augmentant, incorporant altres professionals que, tot i provenir de diferents àmbits, mantenen la nostra metodologia de treball original.

Tot i que en un principi només es van monitoritzar assaigs en l'àmbit del VIH, les àrees terapèutiques s'han anat ampliant (neurologia, cardiologia, psiquiatria, hemodinàmica, farmacologia,...). Fins avui, ja són més de 50 estudis gestionats, majoritàriament assaigs clínics però incloent recerca amb productes sanitaris, estudis observacionals i post-autorització.